Lasten ja nuorten sairaala Tampereelle ry.

kesäkuu 9, 2016

Yhdistyksemme on rekisteröity 29.1.2016 yhdistysrekisteriin. Teemme yhteistyötä Taysin tukisäätiön kanssa.

Tavoitteenamme on kerätä rahaa TAYS:in uudelle lasten ja nuorten keskuksen psykiatriselle osastolle.

Rahankeräysluvan numero RA/2017/341. Myöntämispäivä: 1.4.2017.
Luvan myöntäjä: Sisä-Suomen Poliisilaitos. Keräysaika:1.4.-17-31.3.-18. Keräysalue: Pirkanmaa

Jos lahjoittajana on yritys voimme julkaista heidän logonsa ja lähettää bannerimme, jos niin lahjoittaja haluaa.

Olemme avanneet jo tuotemyyntimme, joiden tuotot annetaan lasten ja nuorten psykiatrian osastolle. Tuotevalikoimassa on saatavilla t-paitoja, reppuja, pipoja sekä kasseja. Tulemme järjestämään myös erilaisia tempauksia varojen keräämiseksi.

Mikäli haluat olla mukana tässä tärkeässä keräyksessä kanssamme, ota yhteyttä!

Kirsi Saurio
Puheenjohtaja

Lasse Saurio
sihteeri/varapuheenjohtaja

Jade Saurio
Jäsen

Yhdistyksemme sähköpostiosoite on kirsi.saurio@sairaalalapsillejanuorille.fi

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lasten ja nuorten sairaala Tampereelle ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä varoja Tampereelle vuonna 2019 suunnitellun TAYSin lasten ja nuorten sairaalan tueksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapahtumia, arpajaisia ja muuta varainkeruuta tukevaa toimintaa.

3. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri, kumpikin erikseen.

6. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

9. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.